top of page

Sådan foregår terapien

Sammen kan vi skabe klarhed og lægge vejen åben for, at du tager styringen i DIT liv.

psykoterapeut-klampenborg.jpg

Hos mig foregår terapien ved, at vi sidder foran hinanden og har en samtale, hvor du - i dit eget tempo - lægger det frem, som fylder hos dig her og nu. Det, og kun det, du har har brug for at få sat ord på, få overblik over, vendt og undersøgt.


Jeg lytter og reflekterer og er med dig med det, der er svært - og giver dig feedback på, hvad jeg oplever. Det kan også være, at jeg ser nogle mønstre eller noget, du ikke selv lige har tænkt på - eller foreslår, hvordan du kan eksperimentere med at komme dybere i de ting, der fylder indeni dig. 

Det vigtigste er, at intet er forkert eller rigtigt - der er dét, der er!
 

Terapi vil kunne bidrage til nye indsigter og oplevelser baner vejen for at udstikke nye retninger i livet, større livsglæde, nye indsigter og vækst. 

Du ved bedst!

 

Jeg angiver ikke kursen, og jeg kender ikke den rette vej for alle andre. Jeg går ikke foran, men jeg går ved siden af i processen med at få større indsigt og opmærksomhed på, hvad der foregår og er på spil i mennesket foran mig.

Ved at lytte, rumme, se sammenhænge, spørge og indbyde til at gå ind i det, der viser sig, kan jeg være så priviligeret at være vidne til en afklaring og måske en afgørende forandring.
 

Det giver mening for mig, og jeg vil med glæde tage imod dig med alt, hvad du rummer. Og gå vejen med dig igennem det, der tynger, undrer, rumsterer, giver tvivl eller smerte. For vejen går ikke over, under eller udenom.

Du bliver rummet med alt, hvad der er dig

 

Jeg er uddannet i den psykoterapeutiske metode Gestaltterapi. Den udspringer af gestaltpsykologien og har derudover hentet inspiration fra eksistentialismen, humanismen, østens filosofier, teorier om kroppens og sindets forbundethed, feltteori og fænomenologi. 

I PRAKSIS betyder det, at du som klient ikke bliver puttet i en kasse eller få hevet en teori eller en analyse ned over dig. Jeg er der ikke for at gennemlyse eller regne dig ud - du er eksperten i dit eget liv. Og der er intet, der er rigtigt eller forkert
Sammen undersøger vi dét, der er - og dét, der viser dig hos dig, når vi sidder i stolene overfor hinanden. Du får rum til at fremkomme med præcis det, du har på hjertet, det der fylder og måske forvirrer eller tynger dig. 
Jeg er der ikke for at dømme eller komme med gode råd, men for at rumme dig med alt, hvad du indeholder - og for at medvirke til, at der kommer en ny klarhed indeni dig. 

 

Hvad får du ud af det?

Som klient vil du typisk gå ind i terapien med et mål om at få det bedre, blive gladere, lykkeligere, træffe valg, leve med svære ting i livet, finde mere ind til sig selv eller blive mere afklaret fx om parforhold og andre betydningsfulde relationer fra både nutiden og måske nogle fra fortiden, der stadig generer. 

Vejen hvorpå, du rent faktisk kommer derhen - og det tror jeg på, at du kan gøre - findes der aldrig en færdig opskrift på. Det er vigtigt for mig som terapeut ikke at trække noget bestemt ned over hovedet på dig, men at lytte, støtte og bakke op, se mønstre og sammenhænge, spørge interesseret ind og være med til at skabe klarhed.
Derigennem bliver det muligt for dig at træffe de valg, der er rigtige for dig.

Der er det, der er!


Mål for mig som psykoterapeut er – sammen med dig– at undersøge dét, der er her og nu. Dét, der fylder hos dig. Du behøver ikke forberede dig eller føle, at du skal præstere noget specielt. Det kommer helt sikkert til syne, når vi i ro og tryghed sidder overfor hinanden.

 
Kunsten er at gå vejen sammen. Jeg vil støtte, lytte, stille mig til rådighed i en autentisk kontakt, være opmærksom og empatisk. Jeg holder et vågent øje med, hvad der sker – både verbalt og kropsligt – og vil kunne se mønstre og spørge ind til det, der virker til at være energi på og være vigtigt i forhold til dine værdier og ønsker.

De svære ting kan komme ud i lyset, hvor de vil stå klarere eller ligefrem efterhånden opløses. Mange ting, der har ligget dybt og måske har fået dig til at tænke dårligt om dig selv, tåler ikke dagslyset. Når de først kommer frem, kan vi se dem med nutidige øjne - og dermed efterhånden få dem til at forsvinde eller gøre dem til at acceptere og leve med.


Andre ting, vil træde klart frem og ligefrem skabe AHA-oplevelser, der kan ændre din væren i verden i al fremtid.
 

Hvad ønsker du - og hvad frygter du?

I terapien er det muligt at undersøge og opdage alt, hvad der foregår indeni i dig og imellem dig og  dine relationer. Både de levende og de gamle, som ikke eksisterer mere. 
Om du kan mærke og fastholde egne behov, og om du er i stand til at være sammen med andre og samtidig afgrænse dig fra andre på en måde, der føles godt, og hvor du kan være dig selv som den, du er.

Hvad ønsker du at opnå? Hvad er du bange for? Hvor ligger gevinsten i at gøre, hvad du gør?
Der er altid en årsag, altid en gevinst, når vi vælger at agere, som vi gør.

Vi gør ALTID det bedste, vi har lært – fordi det har fungeret for os engang. Måske som børn, hvor overlevelsen i verden var afhængig af en særlig tilpasning. Måske er der skabt nogle autopilotmåder at agere på, som vi ikke er bevidst om. Vi bøjer os måske, eller vi går til angreb, vi vender tingene indad, vi giver andre skylden, vi gemmer os væk.

 

Når, du finder ud af, hvad du har brug for, og hvad du ønsker - og hvilke gamle strategier, der måske står i vejen – så bliver det muligt at gå efter det, du ønsker dig i livet. Naturligvis i respektfuld hensyntagen til omgivelserne og det muliges kunst.
 

Formålet med terapien er kort og godt at skabe KLARHED. For derigennem at skabe flere valgmuligheder!
 

Fritz Perls, grundlæggeren af gestaltterapien, definerer bl.a. psykisk sundhed som:

At kunne rke og rangordne dine behov

- og gå efter dem
- inden for rammerne af det mulige.

(- og deri ligger også at kunne nedlægge et behov og accepter det, når noget ikke ligger inden for rammerne af det mulige).

 
P.S. Gestaltterapien er ikke, hvad den har været!

Der hersker desværre stadig nogle fordomme omkring gestaltterapien, som ikke kunne være mere forkerte. ​Den opstod i 1940'erne som en modreaktion på den traditionelle psykoanalyse og Freud. I analysen var det psykoterapeuten, der var den kloge, og sad med blokken i hånden og læste og gennemskuede klienten på baggrund af en fast teori om barndommen og de dyriske drifter.

Grundlæggeren af gestaltterapien Fritz Perls lancerede en mere nuanceret og holistisk måde at gribe det an på! Den dag i dag beskæftiger vi os fx ikke med fortiden med mindre, at den banker på og larmer i nutiden. Som gestaltterapeuter forholder vi os til det, der sker nu og her i rummet med klienten - uden at lade os forstyrre af projektet, analyser og forudindtagede meninger (fænomenologi).

I en periode tilbage i 60-70’erne, var gestaltterapien kendt for at være meget konfrontatorisk, grænseoverskridende og ekstremt centreret om egne behov. I dag er den kommet et helt andet sted hen. Stadig med de grundlæggende eksistentielle teser i behold – vi har alle ansvar for eget liv, og vi skal leve med vilkårene om ensomhed, valgfrihed og døden – og i dag er terapien meget respektfuld, støttende, rummelig og i øvrigt også effektiv.


Forandringen sker, når du fuldt og helt accepterer det, der er!
bottom of page